“Zatím to byla prostá voda,
všudypřítomná a neviditelná, měnlivá a nepolapitelná, nepostradatelná, nevyhnutelná.
A také voda plynoucí, vzlínající a prosakující všude tam, kde její cestu odpradávna ohrazovali, upravovali a užívali místní lidé. Činili dobře, jejich potomci je napodobili, potomci potomků sklidili úrodu z jejich práce a neopomněli sami zasít…”

“Z hory zbyl plášť, snad o málo víc, jakási omluvenka za demolici kopce, pomníček na kolosálním, zoufale prázdném hrobě. Vrcholek je snížen o třicet metrů, plánují prý odříznout ještě sto dvacet. Buky, duby, jedle, borovice a modříny jsou pryč, prodané do ciziny, zvířata se dávno rozprchla do polí, uhynula nebo byla zastřelena.”

Co se děje?

Uhlí nebo lidé
Uhelná tortura

Prolomení těžebních limitů
Zatím jen Bílina
Prodloužení života hnědouhelné elektrárny Chvaletice

Kdo bojuje!

Limity jsme my!
Hnutí duha
Kořeny Litvínov
Greenpeace Česká republika
Zastavme Chvaletice
Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR

a další...